Klachten


U kunt bij ons terecht voor de behandeling van de volgende klachten:
  • Angstklachten (paniek, sociale angst, onzekerheid specifieke fobieën, moeite met ontspannen, hyperventilatie)
  • Stemmingsklachten (somberheid, moeite met genieten)
  • Klachten gerelateerd aan traumatische ervaringen (PTSS)
  • Rouwverwerking
  • Vragen rondom identiteit en persoonlijkheid
  • Seksuologische problemen
  • Problemen met werk, studie of loopbaan
  • Onverklaarde lichamelijke klachten


Dit is geen uitputtende lijst. Centraal bij ons staat de hulpvraag van de cliënt. We richten ons op de behandeling van een diversiteit van klachten en problemen, die gemeen hebben dat de cliënt in enig opzicht verandering wil in hoe hij/zij denkt, voelt of handelt. Denk niet dat de klachten eerst nog erger moeten worden. Juist als u er vroeg bij bent, kan de psycholoog u vaak goed helpen.