Tarieven

Wat wordt vergoed?


Psychologische zorg wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Derhalve is iedere Nederlander hiervoor verzekerd. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding vanuit uw zorgverzekeraar moet er worden voldaan aan twee basisvoorwaarden:


  • Er moet een geldige verwijzing bestaan vanuit een erkende verwijzer (huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist of regiebehandelaar GGZ)
  • Er moet sprake zijn van een classificatie conform DSM-5 (hiermee wordt bedoeld dat uw klachtenpatroon voldoet aan een aantal kenmerken waardoor zorg is geïndiceerd)

Uw psycholoog zal deze zaken tijdens het intakegesprek met u bespreken.


Alle psychologen binnen de praktijk hebben contracten afgesloten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat de kosten van de behandeling direct bij uw zorgverzekeraar worden gedeclareerd.


Wat wordt niet vergoed?


Enkele klachten worden niet vergoed vanuit uw zorgverzekeraar. Denk hierbij aan relatietherapie of een aanpassingsstoornis. Uw psycholoog kan u hier meer over vertellen.


Generalistische Basis-GGZ en Specialistische GGZ


De psychologische hulpverlening in Nederland is opgedeeld in twee takken: de Generalistische Basis-GGZ en Specialistische GGZ. De Generalistische Basis-GGZ is bedoeld voor klachten van licht tot matige ernst waarvoor een kortdurende behandeling volstaat. Er is een maximale streeftijd van ongeveer 10 sessies. De Specialistische GGZ is bedoeld voor matig tot ernstige klachten waarvoor een langdurigere, intensievere behandeling is aangewezen. Denk hierbij aan een uitgebreider psychotherapeutisch traject. Beide richtingen worden vergoed vanuit uw basispakket, mits aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.


Wettelijk eigen risico


Omdat psychologische hulp wordt vergoed vanuit uw basispakket, wordt uw eigen risico aangesproken. Dit geldt voor vrijwel alle zorg binnen het basispakket, zoals medicatie en ziekenhuisbezoeken. Het wettelijke eigen risico is altijd minimaal € 385 per jaar. Indien u vrijwillig uw eigen risico heeft verhoogd in ruil voor een lagere maandpremie, zal eerst het verhoogde eigen risico worden aangesproken voordat u recht heeft op een vergoeding vanuit uw verzekeraar. Uw verzekeraar verrekent rechtstreeks, zonder tussenkomst van de praktijk, het openstaande eigen risico met u.


Tarieven


De tarieven voor psychologische hulp worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De actuele tarieven kunt u vinden op de website van de NZa:


Generalistische Basis-GGZ 2021: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_313793_22/1/

Specialistische GGZ 2021: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_314091_22/1/


Heeft u vragen over tarieven, vergoedingen of uw eigen risico? Bespreek dit met uw psycholoog, hij kan u hierbij helpen.