Privacy / Geheimhouding

Wij gaan er van uit dat u geen bezwaar heeft tegen het (kort) informeren van uw huisarts / verwijzer over het opgestelde behandelplan alsmede de afronding van de behandeling. Indien u bezwaar heeft tegen het informeren van uw huisarts / verwijzer dient u ons dit expliciet kenbaar te maken tijdens het intakegesprek.


Dossier en privacy bij psychologische hulp
De psychologen zijn verplicht om een dossier te voeren betreffende de inhoud van de behandeling. 
Er bestaat een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn o.a. de Wet op de de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht en de Wet Bescherming Persoonsgevens. Dit houdt onder meer in dat uw dossier onder de privacywet en het medisch beroepsgeheim valt en dat alle informatie die uw psycholoog over u heeft als zeer vertrouwelijk wordt beschouwd. Er mag daarom geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming.


Na afronding van de behandeling zijn wij zijn verplicht om uw dossier vijftien jaar te bewaren. Hierna wordt uw dossier vernietigd. Indien u uw dossier eerder wilt laten vernietigen, kunt u hiervoor een verzoek bij uw psycholoog indienen.


Privacystatement
Wij hebben een privacystatement dat voldoet aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van 24-05-18, en dit statement is schriftelijk beschikbaar in onze praktijk.